24 September 2022

Động viên và trưng cầu - Vài điều về mưu kế của Nga


Sau cuộc phản công của Ukraine vào Kharkov, phía Nga đã tuyên bố động viên quân sự một phần và tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập đất đai 4 vùng của Ukraine vào Nga. Đây là những nước cờ mới của Nga trong cuộc chiến tranh đánh Ukraine mà họ đã phát động từ tháng 3 năm nay. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.