Những tinh hoa binh pháp trong chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền


Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, trở thành người đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta biết vận dụng một hiện tượng tự nhiên như thủy triều vào hoạt động quân sự, lập niên chiến công hiển hách.Post a Comment

Tin liên quan

    -->