Liệu VN có là "dễ xơi" đối với TQ? (523)

Trong bài báo của chuyên gia Derek Grossman trên tờ The Diplomat, ông cho rằng nếu Trung Quốc cần một cuộc chiến để khởi động, chuẩn bị cho những cuộc chiến với các đối thủ lớn hơn, họ sẽ thích đánh lại một trận với Việt Nam trên biển. 


Trong bài báo của mình, Grossman đã nêu ra 3 luận điểm chính để chứng minh. Một là Trung Quốc cần rèn luyện khả năng tác chiến trên không và trên biển mà ở trên biển thì Trung Quốc và Việt Nam đã có sẵn mâu thuẫn, tranh chấp và đã có đụng độ năm 1988. Hai là Trung Quốc muốn một cuộc chiến mà không lôi kéo Mỹ nhảy vào. Xét trên góc độ này thì trong các nước tranh chấp với Trung Quốc, Nhật và Philippines có quan hệ đồng minh với Mỹ, chỉ có Việt Nam không đồng minh. Ba là Trung Quốc muốn một cuộc chiến mà khả năng thắng của họ cao. Ở điểm này Grossman cho rằng Việt Nam là đối thủ dễ chơi cho Trung Quốc. Tuy nhiên những bài học lịch sử và thực tế khách quan cũng cung cấp nhiều phản biện đối với 3 luận điểm này. Trong clip dưới đây là một số phản biện của VN Youtuber: 

Liệu VN có là "dễ xơi" đối với TQ? (523) Liệu VN có là "dễ xơi" đối với TQ? (523) Reviewed by Mõ Quốc Tế on May 18, 2019 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.