ads

30 November 2019

Báo Mỹ gợi ý Việt Nam bỏ nguyên tắc 'ba không' (599)

Nhân sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam, trong tháng 11, truyền thông Mỹ đã có một số bài viết bàn về tương lai mối quan hệ Mỹ - Việt. Trong số đó, trên tạp chí Lợi ích Quốc gia có một bài viết đặt câu hỏi rằng "liệu Việt Nam có thể là một đồng minh mới của Mỹ để chống lại Trung Quốc?". Trong bài báo này, tác giả cho rằng để chống lại các thách thức an ninh đến từ người láng giềng phương Bắc, Việt Nam không có cách nào tốt hơn là từ bỏ nguyên tắc 'ba không' để liên minh quân sự với Mỹ. Dưới đây là trình bày chi tiết các phân tích của bài báo:


No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.