ads

20 February 2020

Giải mã sự giúp đỡ hai mặt của TQ cho Việt Nam (624)


Trong 20 năm, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam khối lượng trang thiết bị quân sự rất to lớn gồm hàng triệu khẩu súng, hàng chục ngàn khẩu pháo, hàng trăm triệu viên đạn. Tuy nhiên quá trình viện trợ này không diễn ra êm ả mà thăng trầm theo từng giai đoạn tùy thuộc vào những mục tiêu và quan điểm của Trung Quốc về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về quá trình 20 năm Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Mỹ.


No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.