ads

26 April 2020

Thừa lúc dịch bệnh để trục lợi, TQ bị quốc tế phê phán (627)

Trong lúc bệnh dịch hoành hành khắp thế giới khiến những điểm nóng xung đột hàng chục năm và cả những phe nhóm khủng bố ở Trung Đông cũng phải tuyên bố ngừng bắn để tập trung chống bệnh dịch thì ở Á Đông lại có những kẻ miệng rao giảng đạo lý này nọ nhưng lại rình lúc thiên hạ nguy khốn để thừa nước đục thả câu. Kẻ đó không ai khác chính là Trung Quốc, mảnh đất phát tích của dịch Covid nhưng khi dịch vừa có dấu hiệu được kiểm soát thì họ đã ngay lập tức gây sự khuấy động Biển Đông bằng nhiều hành động.


No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.