Báo cáo của tướng TQ viết gì về chiến cục Lão Sơn? (638)

Năm 1987, tướng Lưu Á Châu lúc đó là Phó Chính ủy Không quân Trung Quốc đã có một bản báo cáo gửi cho Dương Thượng Côn - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc để nêu ý kiến về một số mặt trái của cuộc chiến ở Lão Sơn đối với quân đội Trung Quốc. 


Năm 2009, báo cáo này được giải mật và được chép vào sách "Lưu Á Châu chiến lược văn tập" và được tờ Đa Chiều đăng lên trang báo này. Dưới đây là nội dung chính của bản báo cáo, mời quý vị tham khảo. 


Báo cáo của tướng TQ viết gì về chiến cục Lão Sơn? (638) Báo cáo của tướng TQ viết gì về chiến cục Lão Sơn? (638) Reviewed by Mõ Quốc Tế on August 17, 2020 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.