Tìm hiểu đồng minh quân sự độc nhất của VN hiện nay (649)

 Việt Nam có đồng minh quân sự không? Chính sách quốc phòng nổi tiếng mang tên “3 không” của nước này nói rằng không nhưng nếu không quá câu nệ về hình thức và khắt khe về tiêu chí thì có thể xem Lào là một đồng minh quân sự của Việt Nam. Tìm hiểu đồng minh quân sự độc nhất của VN hiện nay (649) Tìm hiểu đồng minh quân sự độc nhất của VN hiện nay (649) Reviewed by Mõ Quốc Tế on January 03, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.