TQ nói về điều VN làm được mà họ làm không được |VN Youtuber 710So với Việt Nam, Trung Quốc là nước lớn hơn, có nhiều lĩnh vực phát triển tiến bộ hơn nhưng cũng có những việc mà Việt Nam làm được, còn Trung Quốc lại không làm được.


0 thoughts on “TQ nói về điều VN làm được mà họ làm không được |VN Youtuber 710

    Note: Only a member of this blog may post a comment.