14 August 2019

Báo TQ công khai bày kế từng bước đoạt Tư Chính (561)

Cục diện Biển Đông hiện nay là một ván cờ lớn và nằm trong ván cờ lớn ấy, tình hình tranh chấp đối đầu ở Tư Chính là một ván cờ nhỏ. Đặt trong ván cờ Biển Đông thì ván cờ ở Tư Chính là một nước đi nên nó phải phục vụ cho mục đích cuối cùng là độc chiếm Biển Đông.

Tuy nhiên bản thân đối đầu Tư Chính cũng là một ván cờ cho nên nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Như một bên đánh cờ, chúng ta cần tìm hiểu mục đích cuối cùng của Trung Quốc là gì trong ván cờ ở Tư Chính. 

Trong một bài báo đăng ngày 9/8 trên tờ Sohu, tức là một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về việc Trung Quốc rút tàu khảo sát, tác giả bài báo đã bày những mưu sâu kế hiểm cho chính phủ Trung Quốc nhằm chiếm bãi Tư Chính. Bài báo được đặt tiêu đề nguyên văn như sau: Vạn An Than làm thế nào thu hồi: Phía Trung Quốc tiến vào biến nơi Việt Nam một mình khai thác thành chỗ khai thác chung, dần dần đuổi các thế lực bên ngoài đi”.


No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.